Kolejnym etapem realizacji tego projektu było zebranie komisji rekrutacyjnej.   Po przeliczeniu punktów komisja zakwalifikowała kandydatów, którzy złożyli formularze zgłoszeniowe. Punkty przyznawane były w następujących kategoriach: zachowanie, średnia ocen z przedmiotów zawodowych i zajęć praktycznych, ocena z języka angielskiego oraz rekomendacja nauczycieli praktycznej nauki zawodu z CKZ. Wyłoniona została grupa dziewięciu uczniów, którzy zakwalifikowali się na wyjazd oraz grupa rezerwowa. Wszyscy zainteresowani zostali powiadomieni o wynikach rekrutacji. Gratulujemy.