Komunikat!
👉Od 7 grudnia (poniedziałek) wracają zajęcia praktyczne w CKZ dla klas technikum i szkoły branżowej. Zajęcia zgodnie z planem. Wyjątek klasy: 3Br, 2Brp i 2Brg Monterzy robót wykończeniowych, zmiana druga, godziny podane są w e-dzienniku wiadomości. 👏