Z uwagi na przeprowadzaną w roku szkolnym 2020/2021 ewaluację wewnętrzną w ZS nr 3 w Tarnobrzegu, której przedmiotem są procesy edukacyjne zorganizowane w sposób służący zindywidualizowaniu pracy z uczniem.

Uprzejmie prosimy o wypełnienie poniższej ankiety.

Ankieta dla nauczycieli:
Ankieta dla uczniów:
Ankieta dla rodziców: