Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przy współpracy Instytutu Papieża Jana Pawła II oraz Komisji Episkopatu Polski ds. Misji organizuje XIX edycję Olimpiady Znajomości Afryki, skierowaną, do wszystkich szkół ponadpodstawowych w całej Polsce.
Olimpiada jest włączona do programu Olimpiad uznanych przez Ministerstwo. Zasady Olimpiady określa Regulamin.
Pierwszy etap Olimpiady odbędzie się na terenie zgłoszonej szkoły 7 grudnia 2020 roku.
Drugi etap przewidziany jest w 16 okręgach 1 marca 2021 roku.
Finał odbędzie się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w dniach 14-15 kwietnia 2021 roku.
Żeby dobrze przygotować się do olimpiady, należy zapoznać się z literaturą. Bibliografię do każdego z etapów znajdziecie na stronie www.olimpiada.uksw.edu.pl w zakładce LITERATURA
I jeszcze bardzo ważna informacja- NAGRODY !!!
Laureaci i finaliści Olimpiady Znajomości Afryki będą przyjmowani na wybrane uczelnie w kraju z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Pełna lista uczelni znajduje się na stronie www.olimpiada.uksw.edu.pl w zakładce O OLIMPIADZIE – Nagrody Oczywiście nagrodą będą także oceny szkolne.
Olimpiada jest trójstopniowa
– eliminacje pierwszego stopnia (szkolne) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wystarczające do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki z przedmiotów takich jak: geografia, historia, religia, wiedza o kulturze, filozofia
– eliminacje drugiego stopnia (okręgowe) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności niezbędne do uzyskania oceny celującej na zakończenie nauki z następujących przedmiotów: geografia, historia, religia, wiedza o kulturze, filozofia
– eliminacje centralne (ogólnopolskie) – w których wymagany jest od uczestników zakres i poziom wiedzy oraz umiejętności wskazane w programie Olimpiady Znajomości Afryki.
Zostało już niewiele czasu do pierwszego etapu (7.XII.)
Przed pierwszym etapem szkoła musi zamówić „zestawy testowe”, dlatego wszystkich uczniów zainteresowanych udziałem, proszę o zgłaszanie się do Pani Iwony Rudnickiej najpóźniej do 28 listopada (sobota) przez dziennik elektroniczny.
Więcej informacji o Olimpiadzie znajdziecie na stronie
www.olimpiada.uksw.edu.pl w tym m.in. testy z poprzednich edycji – z trzech etapów.
Koordynator szkolny – pani Iwona Rudnicka