Pielęgniarki z naszej szkoły w trakcie praktyk zawodowych.
Jest to okazja do weryfikacji swoich umiejętności dotyczących pracy pielęgniarki oraz możliwość sprawdzenia się w przyszłym zawodzie.