W naszym kraju zmieniamy czas od  pół wieku – a nieprzerwanie od 1983 roku. Robimy to dwa razy w roku, bo mamy czas letni i czas zimowy Prawdopodobnie w roku 2021 albo 2022 Polska definitywnie zrezygnuje ze zmiany czasu.

Kiedy następują zmiany czasu?

W ostatnią niedzielę marca, po pięciu miesiącach czasu zimowego, przestawiamy zegarki o godzinę do przodu, z 2:00 na 3:00. W związku z czym śpimy o godzinę krócej, ale wieczorem dłużej jest jasno. W ten sposób przechodzimy z czasu zimowego na letni. Siedem miesięcy później (bo tyle obowiązuje czas letni), w ostatnią niedzielę października cofamy zegarki z 3:00 na 2:00, przechodząc tym samym z powrotem na czas zimowy.

Do połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku – zegarki z czasu letniego na zimowy przestawialiśmy w ostatnią niedzielę września!!

Kiedy nastąpi najbliższa zmiana czasu?

Dokładnie w nocy z 24 na 25 października 2020 roku, czyli z soboty na niedzielę (w najbliższy weekend), będziemy przestawiać wskazówki zegarów z godziny 3.00 na 2.00 Oznacza to, że pośpimy godzinę dłużej  i rano, gdy się zbudzimy będzie jaśniej, ale dzień stanie się o wiele krótszy.

Dlaczego wprowadzono czas letni i zimowy?

Ponieważ uważano, że zmiana czasu z letniego na zimowy – i odwrotnie, przyniesie gospodarce korzyści ekonomiczne i to zarówno w skali kraju jak i w skali gospodarstw domowych.
Jednak tak naprawdę nie dokonano bilansu zysków i strat. Nie wszystko da się policzyć. Bo jak policzyć koszty związane z zamieszaniem organizacyjnym oraz np. ze  zdrowiem (przystosowanie organizmu ludzkiego do zmian czasowych).

Co sądzą Polacy o zmianie czasu?

W przeprowadzonej przez Komisję Europejską ankiecie aż 95 proc. Polaków opowiedziało się za likwidacją zmian czasu (najwięcej w Europie!). Politycy zapewniali nas, że zrezygnujemy na stałe ze zmian czasu, a ostatnią operację przeprowadzimy w marcu 2021 roku. Jednak pandemia spowolniła prace i plany zostały zawieszone.

Jakie są zalety i wady przechodzenia na czas zimowy i letni?

Najważniejszą zaletą jest chyba tylko ta, że przy najbliższej zmianie pośpimy godzinę dłużej.

(Ci, którzy będą wtedy pracować, z pewnością nie uznają jej za zaletę.)

A czy Wy widzicie inne zalety?

Co do wad, głównymi są:

– krótszy dzień

– rozregulowanie zegara biologicznego i możliwość popadnięcia w depresję

– problemy zdrowotne – rozdrażnienie , problemy z koncentracją, dzień po przestawieniu zegarków istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia zawału serca i  zmniejszenie produktywności pracowników, przyzwyczajonych do trybu pracy o innych godzinach.

A Wy, co sądzicie o zmianie czasu, jesteście zadowoleni….?

info  przygotowała Iwona Rudnicka