Zajęcia z psychologiem
28 i 29 września odbyły się w naszej szkole spotkania z psychologiem panią Ewą Biernat dotyczące profilaktyki uzależnień, radzenia sobie ze stresem, agresją. Uczniowie dyskutowali na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą cyberprzemocy oraz hejt. Poruszona została tematyka dotycząca potrzeby samoakceptacji rówieśniczej.
W zajęciach specjalistycznych uczestniczyły następujące klasy: 1 TB, 1 LO, 1 TA, 1 Br, 2 LO, 2 TA g.
Zajęcia terapeutyczne dla młodzieży realizowane są przez Stowarzyszenie „Nasza Budowlanka”