W dniu 31 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) w godzinach 9.00÷11.00 będą wydawane przez wychowawców dyplomy, suplementy do dyplomów, świadectwa z kwalifikacji oraz informacje o wynikach egzaminu z kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2020.

Po odbiór w/w dokumentów może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).

klasa III TB – mgr Monika Czech – sala 207

klasa III TG – mgr Karina Mróz – sala 204

klasa III Br – mgr Adam Mażysz – sala gimnastyczna

Pozostali zdający – odbiór w sekretariacie szkoły.

Przypominamy, że po odbiór należy się zgłosić osobiście lub upoważnić pełnoletniego członka rodziny. Wzór upoważnienia do pobrania na stronie szkoły w zakładce DRUKI I DOKUMENTY.

Wzór upoważnienia

Wzór upoważnienia