☀️Technicy i Branżówka. Egzaminy zawodowe. 💪👩‍🎓
▶️Wykonywanie elementów maszyn i urządzeń MG.20
▶️Wykonywanie robót montażowych i wykończeniowych BD.04
▶️Montaż urządzeń energetyki odnawialnej BD.17
▶️Kontrolowanie robót konstrukcyjno – bud. BD.29

Galeria