Poniżej zamieszczone zostały :

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020 r. egzaminów maturalnych.

Obowiązkowo proszę zapoznać się z nimi przed maturą.

INSTRUKCJA DLA ZDAJĄCYCH

Harmonogram egzaminów maturalnych – AKTUALIZACJA