Miesiąc: Maj 2020

BIBLIOTEKA SZKOLNA

BIBLIOTEKA SZKOLNA  będzie CZYNNA OD 1 CZERWCA 2020 R.
– od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-11:00
Uczniowie wszystkich klas proszeni są o zwrot  wypożyczonych książek do 19 czerwca.
Przed  wizytą w bibliotece szkolnej należy zapoznać się z regulaminem przyjmowania i zwrotów książek obowiązującym w okresie trwania epidemii wywołanej COVID-19.
Regulamin przyjmowania i zwrotów książek w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół nr 3 w Tarnobrzegu

Read More

Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Informujemy, że od 26 maja 2020 r. w sekretariacie szkoły znajdują się do odbioru dyplomy i świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów technikum 2019/2020, po uprzednim kontakcie telefonicznym.
Odbiór osobisty lub upoważnienie do odbioru pełnoletniego członka rodziny.
Prosimy o przyniesienie własnego długopisu.
Wchodząc do budynku należy zdezynfekować ręce.
Przypominamy, że obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust oraz zachowanie bezpiecznej odległości – minimum 1,5 m.
Tel. 15 822 36 55
Wzór upoważnienia
http://budowlanka.tbg.net.pl/wp-content/uploads/2018/05/upowa%C5%BCnienie.pdf

Read More

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.
DLA OSÓB KTÓRE MAJĄ PROBLEM Z ZALOGOWANIEM SIĘ DO SYSTEMU, MAMY PRZYGOTOWANY WZÓR WNIOSKU DO WYPEŁNIENIA I DOSTARCZENIA DO NASZEJ SZKOŁY.
NASZ PRACOWNIK NA ICH PODSTAWIE WPROWADZI DANE DO SYSTEMU!
WNIOSEK – wzór – http://budowlanka.tbg.net.pl/wp-content/uploads/2019/04/pusty_wniosek-POSP.pdf

Read More

Dla ucznia i rodzica

Kierunki kształcenia

Technikum

Liceum

Szkoła branżowa

WYDARZENIA I ZDARZENIA

Facebook

Facebook Pagelike Widget

Media społecznościowe

Strona archiwalna