W 2020 roku Światowy Dzień Świadomości Autyzmu przypada na 2 kwietnia (czwartek). Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Głównym celem obchodów święta jest przeciwstawienie się dyskryminacji oraz stereotypom dotyczących osób dotkniętych autyzmem