W piątek uczennice z klas 1 a LO g, 2 TA, 3 TB, 3 TG wzięły udział w XI Miejskim Dyktandzie dla Dzieci i Młodzieży i uczestniczyły w warsztatach dziennikarskich w Państwowej Uczelni Zawodowej.
Opiekun: Jolanta Raźniewska-Burczak