Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w kolejnej edycji konkursu fizycznego LWIĄTKO, który odbędzie się w poniedziałek, 30 marca 2020 roku. Konkurs ten narodził się na Ukrainie, we Lwowie – stąd jego nazwa. Jest fizyczną odmianą popularnego matematycznego „Kangura” – zasady i reguły są takie same.

Konkurs zostanie zorganizowany w kategoriach:

  • klasy 7 i 8 szkoły podstawowej,
  • klasy 1 liceum i technikum po szkole podstawowej,
  • klasy 1 liceum i technikum po gimnazjum,
  • klasy 2 liceum i technikum,
  • klasy 3 liceum oraz klasy 3 i 4 technikum.

Chęć udziału w konkursie należy zgłosić nauczycielowi fizyki do dnia 15.02.2020r.

Szczegółowe informacje i zadania z poprzednich lat dostępne są na stronie internetowej http://www.lwiatko.org.

Organizator: Greta Tomczyk-Jarosz