Okiem kamery. Druga edycja dwudniowego szkolenia w Naszej szkole. Tematyka: mapa i orientacja topograficzna, ochrona przeciwchemiczna, noszenie broni, musztra, zajęcia terenowe. Organizator „Strzelec” Tarnobrzeg.