„Bo Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka ale dlatego, że własna”.