5 listopada br. odbył się szkolny etap X, jubileuszowej, edycji konkursu „Matematyka w Technice dla Technika” organizowanego przez Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Politechniką Lubelską. W konkursie uczestniczyło dziewięciu uczniów klas 4TB i 4TC. W ciągu 60 minut uczestnicy rozwiązywali zadania otwarte wymagające zastosowania wiadomości matematycznych i bardzo dobrej sprawności rachunkowej. Podczas konkursu nie można było używać kalkulatorów i tablic matematycznych. Komisja konkursowa: Ewelina Szczytyńska – Rybus, Dorota Zioło

Galeria