Biblioteka szkolna i Internat organizują akcję

Tydzień Pisania Listów do Chorych Dzieci z Marzycielskiej Poczty 21-27.10.2019 r.

Marzycielska Poczta 2019-1