Pasowanie na ucznia ZS nr 3 i uroczyste ślubowanie. Historyczna kielnia szkolna ma swoje zastosowanie i w XXI wieku.