11 września 2019 r. uczennice profilu pielęgniarsko rehabilitacyjnego z kasy I i II LO w ramach wolontariatu, pomagają w organizacji XV edycji Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego.
Opiekun: Barbara Piekutowska

Galeria