Nowe uprawnienia po kursie na wózki widłowe. Zdobycie stosownych uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie zdanie egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Nasi uczniowie zdawali egzamin przed taką komisją i uzyskali uprawnienia.