Import oraz eksport, powstające nowe centra handlowe, obsługa dużych powierzchni magazynowych – w każdej z tych dziedzin niezbędne do transportowania są wózki widłowe. W ostatnim czasie jedno z najbardziej popularnych szkoleń. Zdobycie stosownych uprawnień zapewnia tylko i wyłącznie zdanie egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Nasi uczniowie zdawali egzamin przed taką komisją i uzyskali uprawnienia.

Gratulujemy

Galeria