Geodeci. Ćwiczmy pomiary działki w kształcie trójkąta metodą biegunową. Kwalifikacja związana z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

Galeria