Rada Pedagogiczna przed rozpoczęciem roku szkolnego 2019/20 odbędzie się w czwartek 29.08.2019 o godz.10:00.
Dyrekcja szkoły