Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej przeprowadzone będą
w następującym terminie:

egzaminy pisemne: 20 sierpnia 2019 r. (wtorek), godz. 9.00
sala nr 20 – matematyka 
sala nr 22 – język angielski

Zdający przychodzą na egzamin najpóźniej o godzinie 8.30
Proszę o zabranie dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w maju.
Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 11 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie.
info szkoła