ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI I ANEKSY

Będą wydawane 4 lipca 2019 roku (czwartek) od godziny 9.00 do 10.00 przez wychowawców.
Klasa III a – sala 202 – mgr Elżbieta Głowacka
Klasa IV TB – sala 106 – mgr Anna Jonasz-Andrzejewska
Zdający po raz kolejny – sekretariat
Przypominam, że te dokumenty wydaje się za potwierdzeniem odbioru. Osoby, które osobiście nie będą mogły odebrać świadectwa, mogą upoważnić pełnoletniego członka rodziny. Wzór upoważnienia jest na stronie internetowej szkoły w zakładce Matura i Dokumenty i w rozwinięciu newsa. 

Read More