W dniu 24 maja 2019 r. (piątek) w godzinach 8.00-11.30  będą wydawane dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów TECHNIKUM w roku szkolnym 2018/2019

klasa IV TB – mgr Anna Jonasz-Andrzejewska sala 106

Przypominamy, że po odbiór należy się zgłosić osobiście. W przypadku braku możliwości odbioru dyplomu przez absolwenta istnieje możliwość upoważnienia do odbioru pełnoletniego członka rodziny.

Wzór upoważnienia UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ŚWIADECTWA MATURALNEGO I DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE