1. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 311930 – jest stosunkowo nowym i przyszłościowym zawodem dającym duże możliwości zatrudnienia. Powstał on w odpowiedzi na zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii: słoneczną, wodną, geotermalną, wiatrową i biomasą. Kierunek cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego absolwenci są coraz bardziej poszukiwani na rynku pracy.

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 2. Kwalifikacja 1:

BD.17. Montaż urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 1. Kwalifikacja 2:

BD.18. Eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

 1. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

 1. organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 2. wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 3. konserwowania oraz naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 4. kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej;
 5. sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

 

 1. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej znajdzie zatrudnienie w:
 2. w firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,
 3. w przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej,
 4. w serwisach w/w urządzeń,
 5. w firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,
 6. hurtowniach instalatorstwa sanitarnego,
 7. centrach ekologicznych systemów grzewczych,
 8. w ramach własnej działalności gospodarczej.

 

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia szkolne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały dydaktyczne
i środki audiowizualne. Uczniowie korzystają także z oprogramowania komputerowego
do nauczania kosztorysowania i dokumentacji  technicznej.

 

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu oraz przedsiębiorstwach zajmujących się montażem systemów energetyki odnawialnej. Pracownie zajęć praktycznych wyposażone są w profesjonalny sprzęt i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć związanych z nauczanym zawodem. Większość pracowni przystosowana jest do przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych
w określonych kwalifikacjach.

Do realizacji programu nauczania wykorzystywane są również szkolenia przeprowadzane przez przedstawicieli różnych firm budowlanych z całej Polski.