„Historio, historio, cóżeś ty za pani, że dla ciebie giną, chłopcy malowani…”
Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej) nowoczesną, spisaną konstytucją.
30 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia poświęcona rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 – go Maja. Akademię przygotowali uczniowie z klas I A, I TA, I Br, II A, III TC i III t. Uroczystość uświetnił występ zespołu INTERIM.