UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO DLA
KLAS MATURALNYCH
26 KWIETNIA
O GODZINIE 9:00