Wody pitnej brakuje setkom milionów ludzi na całym świecie. Światowy Dzień Wody to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować.

Światowy Dzień Wody odbywa się co roku w dniu 22 marca w celu uświadomienia, jak wielką rolę odgrywa woda i jak wielkie zagrożenie niesie ze sobą spadek jej zasobów.

Światowy Dzień Wody obchodzony jest od 1993 roku. Propozycja jego ustanowienia padła rok wcześniej podczas Konferencji ds. Środowiska i Rozwoju Narodów Zjednoczonych (UNCED). Zatwierdziło ją Zgromadzenie Ogólne ONZ. Od lat w obchodach Dnia aktywnie uczestniczy również Unia Europejska.

Już po raz dwudziesty siódmy, 22 marca na całym świecie obchodzony będzie Światowy Dzień Wody. Tegoroczne hasło towarzyszące obchodom „Nie pozostawiając nikogo w tyle”, kładzie nacisk na solidarność wobec problemów związanych z wodą.  Ma nam uzmysłowić, że kryzys wodny nie jest zmartwieniem wybranych społeczności. Zjawiska takie jak powódź czy susza mogą dotknąć każdego. Kluczowe jest więc rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zachowanie zasobów wodnych na Ziemi.

W naszej szkole włączamy się po raz kolejny do obchodów Światowego Dnia Wody. Koordynatorzy akcji zachęcali uczniów do świadomego korzystania z jej zasobów, nawet podczas czynności dnia codziennego np. mycia zębów.

Koordynatorzy akcji : Pani Iwona Rudnicka i Pan Krzysztof Kotulski