W sobotę 2 marca 2019 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Rzeszowie odbyły się eliminacje okręgowe XXXII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych.

Do rywalizacji o udział w ogólnopolskim finale centralnym stanęli uczniowie technikum ze szkół budowlanych z województwa podkarpackiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Naszą szkołę reprezentowali Martyna Pięta i Krystian Zając z klasy IV TB oraz Jakub Giza i Mateusz Golański z klasy III TB.

Zadaniem uczestników było rozwiązanie zadań problemowych zawartych w części A i B. Na rozwiązanie każdej części przeznaczono po 120 minut.

Tematyka olimpiady obejmuje zagadnienia wykraczające poza zakres podstawy programowej, uwzględnia też przedmioty ogólne takie jak matematyka, fizyka, chemia. Doceniana jest umiejętność rozwiązywania problemów, samodzielność myślenia i nowatorstwo.

Ideą konkursu jest pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów technikum w szkołach budowlanych, zachęcanie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i doskonalenia zawodowego, a także kontynuowania kształcenia na uczelniach wyższych związanych z budownictwem.

Głównym organizatorem olimpiady jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej.

Wysokie wymagania stawiane uczestnikom eliminacji okręgowych i centralnych doceniają uczelnie wyższe, które preferują finalistów i laureatów Olimpiady podczas rekrutacji na studia.

Trzymamy kciuki i z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Galeria