Po feriach mamy niespodziankę dla miłośników historii. Nudna ściana korytarza parteru zamieniła się w lekcję historii powstania naszego ojczystego godła. To przegląd najważniejszych herbów królów, książąt i rodów szlacheckich na przestrzeni setek lat. Czasami może być to duża pomoc przed klasówką… Tło przygotowane naturalnie przez Naszych specjalistów (monterzy robót wykończeniowych).

Galeria