W dniu 5.02.2019 klasa 1 TB gościła Panie doradczynie zawodowe z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej.
Młodzież mogła dowiedzieć się na temat oferowanych usług przez Centrum tj. pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej.
Chętni mogli rozwiązać test na temat swoich predyspozycji zawodowych.
Monika Wiącek

Galeria