W tym miesiącu odbyła się XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, które celem jest między innymi: kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska przyrodniczego, a także popularyzacja problematyki ekologicznej w aspekcie skutecznego przeciwdziałania zanieczyszczeniu i degradacji środowiska.

Do etapu szkolnego zgłosili się uczniowie z klas: I A LO, I TA, II A LO, III A LO (łącznie 48 uczestników) . Test zawierał 50 zadań zamkniętych. Warunkiem zakwalifikowania się do drugiego etapu jest uzyskanie wyniku min. 80% poprawnych odpowiedzi.