EGZAMIN ZAWODOWY

Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY znajdują się wszelkie informacje dotyczące egzaminu.

FORMUŁA 2012 – obejmuje klasy: 4 TB, 4 TC – egzamin w styczniu 2020 r.

FORMUŁA 2017 – obejmuje klasy: 3 TB, 3 TG – pierwszy egzamin w czerwcu 2020 r., drugi w styczniu 2021 r.

2 TA, 2 TB – pierwszy egzamin w czerwcu 2021 r., drugi w styczniu 2022 r.

3 Br           – egzamin w czerwcu 2020 r.

2 Br           – egzamin w czerwcu 2021 r.

FORMUŁA 2019 – obejmuje wszystkie klasy pierwsze:

technikum – pierwszy egzamin na koniec klasy trzeciej, drugi w połowie czwartej (uczniowie po gimnazjum) lub piątej (uczniowie po szkole podstawowej)

szkoła branżowa – egzamin na koniec klasy trzeciej.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2019/2020 (Formuła 2017 – kwalifikacje dwuliterowe) http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190904100724278

Egzamin zawodowy 2019/2020 (Formuła 2019 – kwalifikacje trzyliterowe)  http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20190829120704482

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie 2019/2020 (Formuła 2012 – kwalifikacje jednoliterowe)  http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20160309140936298