EGZAMIN ZAWODOWY

Na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w zakładce EGZAMIN ZAWODOWY znajdują się wszelkie informacje dotyczące egzaminu.

 

 

FORMUŁA 2017 – obejmuje klasy: 4 TA, 4 TB

Wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i suplementów do dyplomów PP 2017 dla absolwentów: http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=20200813122858605

 

 

FORMUŁA 2019 – obejmuje klasy 3 BRg, 3 BRp, 3 TAg, 3 TAp, 3TBg, 3 TBp (technik budownictwa)

  1. Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 19 kwietnia 2022 r. o wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego podczas egzaminów przeprowadzanych w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 r

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220419%20Komunikat%20o%20zasadach%20bezpiecze%C5%84stwa%20zdrowotnego%20podczas%20egzamin%C3%B3w%202022.pdf

 

  1. Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/3.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.pisemna%20-PP2019%20-ok.pdf

 

  1. Komunikat dyrektora CKE z 29 kwietnia 2022 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać́ zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji czerwiec-lipiec 2022 r.

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/4.%20Komunikat%20o%20pomocach-cz.praktyczna%20-PP2019%20-ok.pdf