Nauczyciel, wychowawca, dyrektor…historia szkoły, Franciszek WIĄCEK – wspomnienie

Nauczyciel, wychowawca, dyrektor…historia szkoły, Franciszek WIĄCEK – wspomnienie

Opublikowany przez ZSP nr 3 "Budowlanka" w Tarnobrzegu Czwartek, 27 grudnia 2018