1. Monter izolacji budowlanych (712401) – zawód związany z wykonywaniem wszelkiego rodzaju izolacji w budynkach. Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników tego kierunku ciągle rośnie ze względu na zaostrzające się wymagania dotyczące izolacyjności budynków. Absolwenci tego kierunku będą mogli znaleźć ciekawą i satysfakcjonującą pracę.

 

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 2. Kwalifikacja 1:

BD.07. Wykonywanie izolacji budowlanych

 

 

 1. Sylwetka absolwenta:
 2. Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter izolacji budowlanych będzie przygotowany
  do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

 1. wykonywania i naprawy izolacji wodochronnych;
 2. wykonywania i naprawy izolacji termicznych, akustycznych i przeciwdrganiowych;
 3. wykonywania i naprawy izolacji antykorozyjnych i chemoodpornych.
 4. wykonywania prac związanych z konserwacją i naprawą izolacji budowlanych.

 

 1. Monter izolacji budowlanych znajdzie zatrudnienie w:
 2. firmach budowlanych, remontowych
 3. warsztatach rzemieślniczych.,
 4. może prowadzić własną działalność w branży budowlanej,
 5. inna działalność gospodarcza w budownictwie.

 

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia szkolne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne. Uczniowie korzystają także z oprogramowania komputerowego
do nauczania kosztorysowania i dokumentacji  technicznej.

 

Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego
w Tarnobrzegu. Pracownie zajęć praktycznych wyposażone są w profesjonalny sprzęt i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć związanych z nauczanym zawodem. Większość pracowni przystosowana jest do przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych
w określonych kwalifikacjach.