Wolontariusze z tarnobrzeskiej „Budowlanki” odwiedzają szkoły ponadgimnazjalne z terenu miasta i przekonują swoich rówieśników do tego, że warto zostać dawcą szpiku.

To druga edycja #Komórkomanii, propagowania mody na ratowanie życia za pomocą komórek.

Organizatorami przedsięwzięcia jest DKMS-Polska, Baza Dawców Komórek Macierzystych – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 „Budowlanka ” z Barbarą Piekutowską na czele oraz Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Przewlekłą Białaczkę Szpikową SPBS, którego przedstawicielem w Tarnobrzegu jest Piotr Błaszkiewicz.

Tarnobrzeg. Ruszyła Komórkomania.