1. Monter sieci i instalacji sanitarnych (311218) – zawód poszukiwany na rynku pracy. Istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w tym zawodzie zarówno w kraju jak i za granicą. Profesjonalnie przygotowani absolwenci będą mogli znaleźć ciekaw i satysfakcjonującą pracę.
 2. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 3. Kwalifikacja 1:

BD.05 Wykonywanie robót związanych z budową, montażem i eksploatacją sieci i instalacji sanitarnych

 1. Sylwetka absolwenta:
 2. Absolwent kończący szkołę w zawodzie monter sieci i instalacji sanitarnych będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:
 3. wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz montażem instalacji sanitarnych;
 4. wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;
 5. wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;
 6. wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz instalacji sanitarnych.
 7. Monter sieci i instalacji sanitarnych znajdzie zatrudnienie w:
  1. firmach budowlanych, budowlano-montażowych, remontowych
  2. warsztatach rzemieślniczych,
  3. zakładach instalacyjno-produkcyjnych,
  4. firmach usługowych,
  5. przedsiębiorstwach wodociągowych i ciepłowniczych,
  6. może prowadzić własną działalność w branży instalacyjnej.

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia szkolne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne. Uczniowie korzystają także z oprogramowania komputerowego do nauczania dokumentacji technicznej.

Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu. Pracownie zajęć praktycznych wyposażone są w profesjonalny sprzęt i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć związanych z nauczanym zawodem. Większość pracowni przystosowana jest do przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych w określonych kwalifikacjach.

Do realizacji programu nauczania wykorzystywane są również szkolenia przeprowadzane przez przedstawicieli różnych firm budowlanych z całej Polski.