1. Dekarz 12101 – zawód, na który istnieje stałe zapotrzebowanie na rynku pracy. Wykwalifikowani pracownicy w tym zawodzie poszukiwani są zarówno w kraju jak i za granicą.

Profesjonalnie przygotowani absolwenci będą mogli znaleźć ciekawą satysfakcjonującą pracę.

 

 1. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
 2. Kwalifikacja 1:

BD.08. Wykonywanie robót dekarskich.

 

 1. Sylwetka absolwenta:

Absolwent kończący szkołę w zawodzie dekarz będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

 

 1. wykonywania pokryć dachowych i obróbek dekarskich;
 2. wykonywania montażu okien dachowych, wyłazów, świetlików i urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej;
 3. wykonywania odwodnień połaci dachowych;
 4. wykonywania remontu i rozbiórki pokryć dachowych, obróbek dekarskich i odwodnień połaci dachowych.

 

 1. Dekarz znajdzie zatrudnienie w:
 2. firmach dekarskich, ogólnobudowlanych, budowlano-montażowych, remontowych,
 3. warsztatach rzemieślniczych,
 4. zakładach produkcji pokryć dachowych i składach budowlanych,
 5. może prowadzić własną działalność w branży budowlanej.

 

 

 1. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia

Zajęcia szkolne odbywają się w pracowniach zawodowych wyposażonych w materiały dydaktyczne i środki audiowizualne. Uczniowie korzystają także z oprogramowania komputerowego do nauczania dokumentacji technicznej.

 

Zajęcia praktyczne odbywają się w warsztatach Centrum Kształcenia Praktycznego w Tarnobrzegu. Pracownie zajęć praktycznych wyposażone są w profesjonalny sprzęt i narzędzia niezbędne do prowadzenia zajęć związanych z nauczanym zawodem. Większość pracowni przystosowana jest do przeprowadzania części praktycznej egzaminów zawodowych w określonych kwalifikacjach.