W ramach cyklicznych zajęć w Komendzie Miejskiej PSP, młodzież klasy I Liceum Ogólnokształcącego o profilu ratowniczo-pożarniczym, poszerzała swoją wiedzę z zakresu pożarnictwa. Tym razem tematyką zajęć było szczegółowe omówienie i zapoznanie się z wyposażeniem wozów bojowych, wozów ratownictwa technicznego oraz innych pojazdów wykorzystywanych w akcjach ratowniczych i szkoleniowych przez straż pożarną. Kolejne zajęcia już w listopadzie.
Jacek Sobowiec

Galeria