Dzięki wieloletniej współpracy tarnobrzeskiej „Budowlanki” z Instytutem Goethego w Krakowie nauczyciele języka niemieckiego nie musieli jechać do stolicy Małopolski, żeby móc  skorzystać ze szkolenia pt.: „Wizualne notatki – jak efektywnie uczyć” . W sobotę grupa aktywnych i kreatywnych pedagogów spotkała się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegu, żeby praktycznie zapoznać się z metodą wizualnego myślenia – sketchnoting. Germaniści poznali nowości dydaktyczne, które ułatwią uczniom zapamiętywanie nowych słów oraz uatrakcyjnią zajęcia. Sketchnoting – angielskiego sketch – szkic, noting – notowanie, czyli notatki rysunkowe, notowanie z elementami szkicowania i  rysowania. Wizualne notatki to bardzo popularna obecnie metoda prezentacji i wizualizacji ważnych treści, która z powodzeniem może zostać wykorzystana w czasie lekcji.

referentka: Adriana Holender

koordynator: Iwona Ćwik

Galeria