Nasze uczennice z klasy I LO o profilu pielęgniarsko-rehabilitacyjnym otrzymały podziękowania za pomoc przy organizacji XIV Przeglądu Twórczości Artystycznej Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Podkarpackiego