W dniu 31 sierpnia 2018 r. (piątek) w godzinach 9.00-11.00 będą wydawane przez wychowawców dyplomy, suplementy do dyplomów, świadectwa z kwalifikacji oraz informacje o wynikach egzaminu z kwalifikacji w sesji czerwiec-lipiec 2018.
klasa II t – mgr Paweł Krzemiński sala 22
klasa III t – mgr inż. Alina Zdeb sala 20
klasa II TC (technik urządzeń sanitarnych) – mgr Małgorzata Stelmach – sala 23
klasa III TB – mgr Anna Jonasz-Andrzejewska sala 21
Pozostali zdający – odbiór w sekretariacie szkoły.
Przypominamy, że po odbiór należy się zgłosić osobiście lub upoważnić pełnoletniego członka rodziny.
Wzór upoważnienia: upoważnienie do odbioru dyplomu, świadectwa