Wolontariusze z naszej szkoły całe drugie półrocze odwiedzali podopiecznych Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego w Tarnobrzegu.

Barbara Piekutowska

Galeria