Przygotowuje do studiów na wydziałach pielęgniarstwa, położnictwa, zdrowia publicznego i fizjoterapii
Zajęcia uzupełniające z:

♦ ratownictwa medycznego,
♦ dietetyki,
♦ fizjoterapii.

Przedmioty w zakresie rozszerzonym uczniowie wybierają w klasie II
Przedmioty punktowane na świadectwie ukończenia gimnazjum

a) język polski,
b) zajęcia techniczne,
c) język obcy,
d) biologia.