Każdy uczeń (oprócz kl III t) zobowiązany jest do wydrukowania ze strony szkoły deklaracji dotyczącej opieki zdrowotnej, wypełnienia i dostarczenia jej do sekretariatu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 czerwca 2018 roku.

SPRAWA PILNA!

DEKLARACJA