Przedstawiam dwóch kolejnych uczestników kwietniowej wycieczki ? do #PE: Aleksandrę Kowal oraz Karola Płazę. Ci młodzi, ambitni i pracowici ludzie są uczniami ZSP nr 3 „Budowlanka” w Tarnobrzegu, którzy osiągnęli w swojej szkole najlepsze wyniki w nauce. Mój współpracownik Sławomir Partyka, w trakcie żywej lekcji historii poświęconej osobie Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, wręczył zaproszenia do udziału w wycieczce, jednocześnie przekazując ode mnie serdeczne gratulacje. Aleksandro Karolu Nie mogę doczekać się naszego spotkania w Brukseli. ??????️ 

Elżbieta Łukacijewska

Galeria