Klasa 3Tb odbyła praktyki zawodowe w terminie 5.03.2018 do 16.03.2018 w różnych firmach geodezyjnych. W Starostwie Powiatowym w Tarnobrzegu – Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami – Marcin i Patrycja – analizowali dokumentację geodezyjną pod względem poprawności wykonania przez geodetów, przygotowywali wypisy i wyrysy z mapy ewidencyjnej. Piotrek i Dawid to praktyki w Podkarpackim Biurze Geodezji Terenów Rolnych w Rzeszowie. Zajmowali się obsługą geodezyjną scalenia w Zachwiejowie i Zarówniu. Kamil w firmie „Geometer” dokonywał pomiarów szczegółów terenowych na terenie Tarnobrzega oraz wykonywał prace kameralne w oddziale firmy. W firmie PHU Andrzej Pająk, Karol uczestniczył w obsłudze geodezyjnej podczas modernizacji wałów przeciwpowodziowych rzeki Koprzywianka. Kasia wraz z firmą Usługi geodezyjno – kartograficzne Marian Sochacki – dokonywała modernizacji ewidencji gruntów i budynków w okolicach Kolbuszowej. Pogoda na praktykach płatała figle, mimo wszystko praca w geodezji zachęciła do dalszej nauki zawodu. Krótka foto – relacja w naszej galerii.

Galeria